اعضای هیات تحریریه مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

  اعضای هیات تحریریه مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

  

  

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  عنوان، رشته و نام دانشگاه

  1

  دکتر احمد علی عنایتی

  استاد، حشره شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  2

  دکتر قاسم عابدی

  دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  3

  دکتر محمدعلی ززولی

  دانشیار، مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  4

  دکتر سیاوش اعتمادی نژاد

  دانشیار، متخصص طب کار، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  5

  دکتر جمشید یزدانی

  استادیار، آمارزیستی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  6

  دکتر محسن اعرابی

  استادیار، اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  7

  دکتر ذبیح الله یوسفی

  دانشیار، مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  8

  دکتر محمدخادملو

  دانشیار، پزشکی اجتماعی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  9

  دکتر رضاعلی محمدپور

  دانشیار،آمار زیستی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  10

  دکتر ابوالحسن نقیبی

  مربی، آموزش و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  

  

  

  

  

 

 

 


View: 3361 Time(s)   |   Print: 709 Time(s)   |   Email: 29 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Health Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb